Koşullar ve Şartlar

Koşullar ve şartlar sayfasında lensimo.com üzerinden yapacağınız tüm alışveriş ve diğer faaliyetler ile ilgili yasal yükümlülükleri konu alan içerikler bulunmaktadır.

Üyelik Koşulları

Bu sitede yer alan bilgiler ve tavsiyeler tamamen bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır, bu bilgiler asla hastalarımıza ve ziyaretçilerimize teşhis ve tedavi önerisi olamaz, asıl olan hekiminizin teşhis ve tedavileridir.

· lensimo.com, Göz doktoru tarafından muayene olmuş ve halen lens kullanmakta olan kullanıcılara hizmet vermek amacı ile kurulmuştur. İlk kez lens kullanacak iseniz mutlaka bir göz doktoru tarafından muayene olmanız gerekmektedir, aksi takdirde doğacak sorun ve rahatsızlıklardan lensimo.com sorumlu tutulamaz.

· Bu sitede yer alan yazıların okunması ve anlaşılması, hekime olan gereksinimi ortadan kaldırmaz, burada yer alan tavsiye ve bilgileri hekiminize danışmadan uygulamayınız.

· Bu sitede yer alan bilgilerin doğru veya yanlış anlaşılmasından kaynaklanacak iyi veya kötü sonuçlar tamamen ziyaretçinin sorumluluğudur, lensimo.com hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez.

· Sitemizde yer alan bütün marka, isim, logo, resim v.b. haklar ilgili firmalara aittir.

· Ürün Garantisi; Satışını yaptığımız tüm ürünler, üretim ve benzeri hatalara karşı üretici firma garantisi altındadır.

· İade Şartları; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da belirtildiği gibi satın alınan ürünler kutusu açılmamış ve deforme olmamış ise satıştan itibaren 14 iş günü içerisinde iade alınır ve bedeli ödenir.

· Sipariş İptali; Ödeme onayı alınmış ve kargoya teslim edilmemiş siparişlerinizin iptal talebini telefon veya e-mail’le müşteri hizmetlerimize iletmeniz yeterlidir. Siparişiniz ve ödemeniz en kısa sürede iptal edilerek, yapılan ödeme kredi kartınıza/banka hesabınıza iade edilecektir.

· lensimo.com, ziyaretçilerin kendi kimlik bilgileri de dâhil olmak üzere, tüm bilgi akışında gizlilik ilkesine saygı gösterir. Site sahipleri, bu siteyi oluşturdukları ve yayınladıkları ülkede uygulanan sağlık bilgilerinin mahremiyeti ile ilgili mevzuatın gereklerini fazlasıyla uygulamayı ve saygı göstermeyi taahhüt eder.

· lensimo.com, satışını yaptığı ürünlerin fiyatlarını haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

· lensimo.com’dan alış-veriş yapan herkes bu anlaşmayı okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) www.lensimo.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Lensimo firması tüm alt ve üst birimleri ile birlikte (Bundan böyle “Lensimo” olarak anılacaktır).

b) www.lensimo.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Lensimo’in sahip olduğu internet sitesi www.lensimo.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.lensimo.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Lensimo’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Lensimo tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Lensimo’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Lensimo’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.lensimo.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.lensimo.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.lensimo.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Lensimo ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Lensimo’nun üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Lensimo, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.lensimo.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Lensimo’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Lensimo’yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; iş bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Lensimo’nun üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Lensimo’nun her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Lensimo’nun hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.lensimo.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Lensimo mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Lensimo tarafından www.lensimo.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin İnternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Lensimo kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Lensimo, üyenin www.lensimo.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Lensimo’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Lensimo sahipleri ve/veya ortaklarının iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Lensimo’ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Lensimo sahipleri ve/veya ortaklarının iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Lensimo sahipleri ve/veya ortaklarının iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Lensimo sahipleri ve/veya ortaklarının iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Lensimo sahipleri ve/veya ortaklarının iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Lensimo sahipleri ve/veya ortaklarının iştiraki i olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını, Lensimo sahipleri ve/veya ortaklarının iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.lensimo.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilir.

3.14. Lensimo, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Lensimo’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Lensimo ve Lensimo web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Lensimo web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Lensimo web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Lensimo, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Lensimo web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Lensimo, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Lensimo’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Lensimo, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Üyelik Servisleri” bölümündeki “Üyelik Bilgilerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Lensimo tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Lensimo üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul, Paris Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Teslimat Şartları

Ürünlerimizin teslimatı genellikle 3 ile 14 iş  günü içerisinde gerçekleşmektedir.

Yılın indirim ve mücbir sebep sayılacak zamanlarında kargo firmalarında yaşanabilecek genel yoğunluk nedeniyle teslimat süreleri değişebilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

· Siparişleriniz, anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile tarafınıza teslim edilmektedir.

· Havale ve kredi kartı ile vereceğiniz yurt içi siparişleriniz de, kargo taşıma bedeli minimum 9.90 TL dir.

· KKTC ve Yurt dışı siparişleriniz de kargo ücreti alıcı tarafından ödenmektedir.

· KKTC ve Yurt dışından vereceğiniz siparişleriniz de oluşabilecek vergi ve harçlar alıcı tarafından karşılanmaktadır.

· KKTC ve Yurt dışından vereceğiniz siparişleriniz de kargo kuralları gereği solüsyon gönderimi yapılamamaktadır.

· Kargonuz, tarafınızdan aksi belirtilmedikçe üye adına gönderilmektedir. Adreste bulunmadığınız taktirde 1. Derece akrabalarınıza kimlik ibraz edildiğinde teslim edilebilmektedir. Bunun haricinde ki teslimatlar kargo firmalarının insiyatifindedir.

· Kargo teslimi sırasında adreste bulunamadıysanız kargonuz teslimat şubesinde genellikle 3 iş günü bekletilmektedir. Bu süreler içerisinde teslim alınmayan kargolara tarafımıza geri gönderilir. 2. kez kargoya teslim edilen siparişlerin kargo ücretleri alıcı tarafından karşılanmaktadır.

· Kargonuzu teslim alırken mutlaka kargo görevlisi eşliğinde kontrol ederek teslim alınız. Kargonuz ile ilgili herhangi bir problem olduğunu düşünüyorsanız kargo görevlisine tutanak tutturup kargoyu teslim almayarak 0850 241 1002 numaralı telefonumuzdan çağrı merkezimizle iletişime geçmeniz yeterlidir.

· Siparişinizin kargoya tesliminden sonra adres değişikliği için 0850 241 1002 numaralı telefonumuzdan çağrı merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

· Hafta içi saat 17:00, Cumartesi günleri saat 12:00’a verdiğiniz siparişleriniz ürünlerinizin tamamı stoklarda hazır ise aynı gün kargoya teslim edilmektedir. Belirtilen saatlerden sonra vereceğiniz siparişleriniz bir sonraki iş günü işleme alınacaktır. Siparişinizde ki ürünlerin bir veya bir kaçı stoklarımızda bulunmuyor ve temin süresi 2 iş gününden fazla ise müşteri temsilcilerimiz sizinle iletişime geçecektir.

· Kargolarınızın tarafınıza teslim süreleri kargo firmaları tarafından belirlenmektedir. Kargolar genellikle 2-3 iş gününde teslimat yapılmaktadır. Bu süreler kargo firmasının yoğunluğuna hava şartlarına, adres vb. sebeplere bağlı olarak değişebilmektedir. Kargo şubesinin bulunmadığı merkeze uzak köy, ve bölgelerde teslimatlar sınırlı olabilmektedir.

· Resmi tatil günlerinde teslimat yapılmamaktadır.

· Eğer siparişinizin teslim edilmesi, kargo tarafından belirtilen süreyi aştıysa, çağrı merkezimizi arayabilir veya arama talebi bırakabilirsiniz. Temsilcilerimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Geri Ödeme

• Gönderdiğiniz ürün/ürünler, lensimo.com tarafından iade işleminin onaylanması durumunda 2 ile 14 iş günü içinde “ürün bedeli” tarafınıza geri ödenecektir.

• Ödeme şekli “Kredi Kartı” ve tercihiniz “Para İadesi” ise; ödemeniz online olarak hemen kredi kartınıza yapılacaktır.

Taksitli kredi kartı ödemelerinin geri iadesinde tutarın tamamı sahibi olduğunuz kredi kartınızın bankasına tek seferde ödenir. Bu aşamadan sonra banka, bu tutarı kredi kartınıza her ay taksit tutarı kadar yatırır ve çeker (ekstreye + ve – olarak yansır). Bu işlem taksit sayısı kadar ay devam eder. Eğer iadeden önce 1 veya 2. taksit vb. ödemiş iseniz en son 1 ve 2. taksiti hesabınıza yatırır fakat diğerlerinde olduğu gibi bu tutarları hem yatırıp hem de çekmez, sadece ekstreye +taksit tutarı kadar meblağ yatırılır.

• Ödemenizin hesabınıza yansıması bankaların işlem sürelerine göre farklılık gösterebilir.

Debit kartlara iade bankalara göre farklılık gösterebilmektedir. Online olarak iade yapılamadığı takdirde sizinle iletişime geçilerek IBAN numaranız istenecek ve iade Havale/EFT olarak gerçekleştirilecektir.

• Ödeme şekli “Havale/EFT” veya “Kapıda ödeme” ve tercihiniz “Para İadesi” ise; bildirimde bulunduğunuz IBAN numaranıza paranız geri ödenir.

Havale/EFT olarak iadeniz tamamlandığında lensimo.com tarafından, hesabınıza tanımlı olan e-mail adresine işlem detaylarını gösteren bir dekont gönderilmektedir.

Bu dekontu içeren e-mail elinize ulaştıysa bankanıza lensimo.com tarafından iade ödemesi yapılmış demektir.

İade işleminin banka veya kart hesabınıza yansıma süresi ise, bankanızın işlem sürecine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu süreç, bankaların tüm üye iş yerleri ve bireysel müşterilerine uygulamakta olduğu standart süreç olup; iade işlemleri aynı gün içerisinde kredi kartına geri yansıtılmamaktadır.

Dekontun size ulaşmasından itibaren hala hesabınızda iade tutarını göremiyorsanız, dekontta belirtilen bilgiler ile bankanıza başvurunuz.

İade Koşulları

1. Satın aldığınız ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içinde lensimo.com’a başvuruda bulunarak aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilirsiniz.

2. Başvurularınızı info@lensimo.com maili üzerinden veya 0850 241 1002 numaralı telefonumuzdan yapabilirsiniz.

3. İade edeceğiniz ürüne ait, hediye olarak verilen promosyonlu, kampanyalı ürünlerin de aynı anda iade edilmesi gerekir.

Hediye ürünün İade alınması işlemi ancak ana ürün ile birlikte gönderildiğinde gerçekleşebilmektedir.*

4. Kişiye özel olarak üretilmiş ürünlerin açılmış veya açılmamış olması fark etmeksizin iadesi alınamamaktadır.

5. İade alınacak ürünlerin paketlerinin açılmamış, yazı vb. yazılmamış, kullanılmamış olması gerekmektedir.

6. Solüsyon ve sıvı ürünlerin iadesi alınamamaktadır.

7. İade edeceğiniz ürünün faturasını, satış fişini ürünlerle birlikte göndermeniz gerekmektedir.

8. Kurumsal faturalar için iade faturası düzenlenerek ürünlerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

9. İade edilecek ürünlerinizi kargoda hasar görmeyecek şekilde paketleyerek anlaşmalı kargo firmalarımız aracılığıyla Lensimo adresinize göndermeniz yeterlidir.

10. Uygun paketlenmeyen ürünler kargoda hasar görebileceğinden, gönderileriniz kargodan teslim alınmamaktadır.

11. Anlaşmalı kargo firmalarımız aracılığıyla gönderdiğiniz ürünler için herhangi bir ücret ödemezsiniz.

12. Diğer kargo firmaları ile yapacağınız gönderilerinizde kargo ücretleri tarafınıza ait olacaktır.

* Solüsyon ve göz bakım ürünleri gibi sıvı ürünlerin promosyon olup olmamasına bakılmaksızın iadesi alınamamaktadır. İade alınamayan ürünlerin fiyatları sipariş toplam tutarından düşülerek iade tutarı tarafınıza aktarılacaktır.